Opera to niezwykła forma sztuki. Napisz libretto i muzykę, zachwyć Jury i wygraj konkurs!

Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wspólnie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową ogłosiło konkurs na operę dla dzieci i młodzieży w wieku 8–15 lat (libretto i muzykę).

Do 10 grudnia czekaliśmy na oryginalne utworu niepublikowanego dotychczas w kraju ani za granicą, niewystawianego i niezgłaszanego na inne konkursy.

Teraz wszystko w rękach Jury!

Poznaj zasady i regulamin konkursu.
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi 29 stycznia 2019 roku!