Kompozytor, dyrygent, pedagog. Urodził się 19 września 1968 roku w Częstochowie, gdzie z wyróżnieniem ukończył Liceum Muzyczne w klasie wiolonczeli Grzegorza Janusza. Konsultacji w zakresie kompozycji udzielał mu Bolesław Ocias. W latach 1987–1995 studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie wiolonczeli Andrzeja Wróbla oraz w klasie kompozycji Mariana Borkowskiego. Zasiada w radach artystycznych wielu festiwali, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. Bierze udział w pracach jury wielu konkursów kompozytorskich, m.in. w Arezzo (Włochy), Moskwie (Rosja), Bukareszcie (Rumunia) oraz w Polsce. Od 2002 roku jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra. Od 2016 roku jest prorektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Komponuje przede wszystkim muzykę sakralną. Jego utwory wykonywane były na licznych festiwalach w kraju oraz za granicą. Muzyka Łukaszewskiego została także zarejestrowana na ponad stu płytach polskich i zagranicznych, spośród których wiele otrzymało nagrody Fryderyki. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich. W ostatnich latach jego twórczość zyskała uznanie w Wielkiej Brytanii. Jego dzieła są wykonywane przez renomowane zespoły chóralne, m.in. z Londynu i Cambridge.

Obok działalności kompozytorskiej i pedagogicznej zajmuje się także działalnością dyrygencką. Prowadzi też aktywną działalność organizacyjną, animatorską i popularyzatorską. W 1998 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

Podobne artykuły