W Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS działa 13 sekcji, grupujących członków zgodnie z rodzajem uprawianej twórczości. Oto najważniejsze informacje na ich temat. Jesteśmy przekonani, że zainteresują one nie tylko tych, którzy o członkostwo zamierzają się starać. Życzymy miłej lektury.